надеж

надеж sh. надежи f. shpresë: децата се нашата надеж fëmi­jët janë shpresa jonë; *живеам со надеж jetoj me shpresë (pres diçka).