надолу

надолу ndajf. 1. tatëpjetë: оди надолу shkon ta­tëpjetë. 2. teposhtë: по реката надолу lumit teposhtë.