наем

наем m. 1. pajtim (si pagesë e fuqisë punëtore). 2. qirá, pagesë si kundërvlerë për përdorim të një gjëje: давање земја под наем dhënie e tokës me qira.