наесен

наесен ndajf. 1. në vjeshtë. 2. në vjeshtën e ardhshme: треба да дојдеш наесен duhet të vish në vjeshtë.