наземи

наземи ndajf. në tokë, përtokë, përdhe: крушите паднале наземи dardhat kanë rënë në tokë; ги собрав наземи i mblodha përtokë.