назив

назив sh. називи m. 1. emër: стар назив emër i vjetër. 2. titull: се здоби со називот редовен професор fitoi titullin e profesorit ordinar. 3. titull (i librit); kryetitull (mësimi).