наивен

наив/ен, -на, -но mb. 1. naiv: наивен човек njeri naiv. 2. i patëkeq, i padja­llëzuar. 3. joshkencor: наивно мисле­ње mendim joshkencor (i thjeshtë).