наизуст

наизуст ndajf. përmendësh: го научив текстот наизуст e mësova tekstin përmendësh.