налево

налево ndajf. 1. majtas: поздрав на­лево! majtas ndero! 2. majtazi, në të majtë.