намера

намера sh. намери f. 1. qëllim; mendim: без некоја намера pa ndonjë qëllim të caktuar. 2. plan i kurdisur.