намести

намести pf. наместува impf. rregulloj: децата ја наместија собата fëmijët e rregulluan dhomën.