намисли

намисли pf. намислува impf. matem të bëj diçka: тој намислил да ја изеде алвата ai kishte ndërmend ta hajë hallvën.