нанесе

нанесе pf. нанесува impf. shkaktoj: поплавата на­несе огромни штети vërshimi shkaktoi dëme të mëdha.