напладне

напладне ndajf. në mesditë: тоа се случи напладне kjo ndodhi në mesditë.