наполу

наполу ndajf. pa përfunduar, deri diku: не ја оставам работата наполу nuk e lë punën pa përfunduar (përgjysmë).