напорен

напор/ен, -на, -но 1. i mundim­shëm; i lodhshëm: напорна работа punë e mundimshme (e lodhshme). 2. i rëndë; i vështirë (për punën).