напор

напор sh. напори m. 1. përpjekje, orvatje: со големи напори me përpjekje të mëdha. 2. mundim, mund: со голем напор me mund të madh. 3. lodhje.