направи

направи pf. 1. bëj. 2. përgatis: направи ручек përgatita drekën. *што си направил, тоа ќе си јадеш! ç’ke mbjellë, atë do të korrësh!