напролет

напролет ndajf. në pranverë: да се видиме напролет! të shihemi në pran­verë!