напротив

напротив ndajf. përkundrazi, për kundra: напротив, тој има право përkundrazi, ai ka të drejtë.