нараквица

нараквица sh. нараквици f. dorezë, dorëz, dorashkë: волнени нараквици dorëza të leshta.