нарача

нарача pf. нарачува impf. porosit (porosis); kërkoj me porosi diçka: нарачав пица porosita një picë.