нарачка

нарачка sh. нарачки f. 1. porosí, kërkesë e bërë për diçka. 2. porosi (sendi, malli, pune që kërkohen). 3. këshillë (e dikujt që duhet dëgjuar).