наредба

наредба sh. наредби f. 1. urdhër. 2. urdhëresë (shkresë me urdhëra, detyra të përcaktuara).