нарочно

нарочно ndajf. 1. posaçërisht: дојдов нарочно тука erdha këtu posaçërisht. 2. qëllimisht, me qëllim të caktuar, nergut, enkas, kastile: дојдов нарочно за тебе erdha nergut për ty.