населба

населба sh. населби f. 1. lagje: живеам во една скопска населба jetoj në një lagje të Shkupit. 2. koloni e populluar.