насока

насока sh. насоки f. mat. kah: вектор со спротивна насока vektor me kah të kundërt; во позитивна математичка насока në kah pozitiv matematikor.