наспие

наспие (се) pf. наспива (се) impf. 1. fle (mjaft), bëj gjumë të mirë. 2. ngopem me gjumë.