настине

настине pf. настинува impf. jokal. ftohem, marr të ftohtë: детето настинало fëmija është ftohur.