наутро

наутро ndajf. në mëngjes: ќе се видиме наутро do të shihemi në mëngjes.