најмногу

најмногу ndajf. më së shumti; (më) shumë: синот си го сакам најмногу djalin e dua më së shumti.