најпрвин

најпрвин dhe најпрво ndajf. 1. (më) së pari, pikësëpari; para së gjithash. 2. në radhë të parë.