на

на paraf. në, për, me : на пладне në drekë; на пример për shembull; ручав на брзина drekova me shpejtësi; свири на виолина luan në violinë; зборува на телефон flet në telefon.