неверојатно

неверојатно ndajf. në mënyrë të pabesue­shme: ова што се случува е неверојатно kjo që ndodhi është e pabesueshme.