невистина

невистина sh. невистини f. e pavërtetë; gënjeshtër, rrenë: тој кажа една голема невистина ai tha një të pavërtetë (rrenë/gënjeshtër) të madhe.