неволја

неволја sh. неволји f. nevojë: *вистинскиот другар се познава во неволја miku i mirë njihet në rrezik.