невреме

невреме as. 1. kohë e keqe. 2. stuhi, shtërnga­të. 3. kohë pa kohë, kohë e paqëlluar: ми дојдоа гостите во невреме më erdhën mysafirët në kohë pa kohë.