негде

негде dhe негдека ndajf. 1. (në aspekt hapësinor) diku, ndokund, gjëkundi: отиде негде shkoi diku/ ndokund/gjëkundi. 2. (në aspekt kohor) diku, aty ndokund; afër; rrotull: негде накај Велигден diku afër pashkëve.