негувателка

негувателка sh. негувателки f. mami: негува­телка на мојот син mamia e djalit tim.