недалеку

недалеку ndajf. në afërsi, jo larg: недалеку од центарот на градот се наоѓа училиштето në afërsi (jo larg) të qendrës së qytetit është (gjendet) shkolla.