неделно

неделно ndajf. në javë; javë për javë: еднаш неделно njëherë në javë.