недоволен

недовол/ен, -на, -но mb. 1. i pamjaftueshëm: недоволни знаења njohuri (dituri) të pamjaftueshme. 2. (notë vlerësimi).