недозволен

недозволен, -а, -о mb. 1. i palejuar, i palejueshëm: не смееш да се служиш со недозволени средства nuk guxon të shërbehesh me mjete të palejuara (të palejueshme). 2. i nda­luar; kundërligjor.