нежен

неж/ен, -на, -но mb. 1. delikat: нежна душа shpirt delikat. 2. i ndjeshëm; i butë; i njo­më. 3. i brishtë.