нежност

нежност f. 1. libr. delikatesë. 2. ndjeshmërí: со видлива нежност me ndjeshmërí të dukshme. 3. butësí; njomësí.