независен

независ/ен, -на, -но mb. 1. i pavarur: независна др­жава shtet i pavarur; независно судство: gjykatë e pavarur. 2. i lirë.