незаменлив

незаменлив, -а, -о mb. i pazëvendë­sueshëm: нема незаменливи луѓе nuk ka njerëz të pazëvendësueshëm.