неизбежен

неизбеж/ен, -на, -но mb. i pashmangshëm; i paevitueshëm: неизбежни последици pasoja të pashmangshme.