неизлечив

неизлечив, -а, -о mb. i pashërueshëm: неизлечива болест sëmundje e pashërueshme.