некаде

некаде ndajf. 1 (për hapësirë) diku: некаде околу градот diku rreth qytetit. 2. (për kohë): diku (afër /nga/rreth): некаде кај Велигден diku rreth pashkëve.